Thursday, December 18, 2014

THERE IS NO PLAN B - COP 21 IN PARIS - COLLABORATION BETWEEN COPENHAGEN AND PARIS HAS BEEN INITIATEDFrankrigs ambassadør i Danmark, François Zimeray lancerede tanken til samarbejde d. 12. december 2014


Der er ingen plan B!
København og Den Franske Ambassade indleder klimasamarbejde med
CO2 Green Drive og danske kunstnere.
Som optakt til klimatopmødet COP21, der finder sted i Paris i december 2015, holdes en grøn kunstmanifestation på Kongens Nytorv. Efter udstillingsperioden på Kgs. Nytorv vil København Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (EL) officielt overrække værket til Paris og give stafetten videre.

2014 ser ud til at slå alle varmerekorder både i Danmark og for kloden samlet set. Det understreger behovet for en ambitiøs klimaaftale på FN’s klimatopmøde COP21 i Paris næste år. For at styrke opmærksomheden om klimaforandringerne og de mange veje til en reduktion af CO2-udledningen har den unge danske kunstner, Svend Sømod, har skabt en lysanimation, som bliver projiceret fra den Franske Ambassade over på et 3D-maleri, der hænger på Metroselskabets hegn på Kongens Nytorv. Maleriet måler 4 x 4 meter og er malet med farve indeholdende nanoteknologi, der for hver kvadratmeter nedbryder lige så meget NOx som et voksent træ. Maleriet er en 3D-illustration over København med en rute igennem gaderne formet som ”CO2” og installeret med LED-lys, der får energi fra solceller monteret øverst på hegnet. Værket kan ses et godt stykke ind i 2015.  


Kombinationen af et NOx nedbrydende maleri, LED-lys formet som ”CO2” og en videoanimation, der giver puls og bevægelse i decembermørket og er med til at påvirke byrummet og dets brugere.


Den Franske Ambassade på Kongens Nytorv ligger ved et af byens mest trafikerede lyskryds og med sin centrale beliggenhed er den således med til at skabe fokus på klimadagsordenen op til klimatopmødet i Paris næste år.Kunstværket er ét ud af en række projekter lavet af CO2 Green Drive i efteråret 2014, hvor der blandt andet også blev sat en Guinness World Record for flest elbiler i en parade over Øresundsbroen. Projektet i samarbejde med Den Franske Ambassade er støttet af den danske solcelleproducent Gaia Solar, LED- lyset er sponsoreret af Osram, malingen af Boysen Paints, og produktionen af 3D-maleriet af Københavns Kommune - Sharing Copenhagen.


På samme måde som vi engang havde håb for COP15 i København, er det nu muligt at have et realistisk håb for COP21 i Paris. Der skulle gå 6 år inden de intentioner, der blev sat i gang i København kan blive en virkelighed i 2015. Ambitiøse beslutninger for fremtiden bliver nødvendige i Paris. der er ikke nogen plan B for vores jord.

For mere information: 

Den Franske Ambassade: Lone Garde – tlf: 33 38 47 07

CO2 Green Drive: Jacob Fuglsang Mikkelsen – tlf: 60 85 16 75


Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef Morten Rixen på tlf: 51 68 06 19


Alle fotografier af David Morrow


Wednesday, December 17, 2014

ELECTRIC CAR ACTION IN COPENHAGEN - PRESS RELEASE IN DANISH

Elbiler bryder tavsheden på Christiansborgs Slotsplads d.18. december kl 13.30

Torsdag d. 18. december kl. 13.00 vil en larmende kunstnerisk happening sætte fokus på den tavshed, som har præget elbilens fremtid i Danmark. Christiansborg Slotsplads er udgangspunkt for eventen, men alle sympatiserende bilister opfordres til at deltage, så kakofonien kan spredes til en landsdækkende protest.

Kunst-, Klima- og Teknologiprojektet CO2 Green Drive, som udsprang af COP 15, kommenterer miljøpolitiske emner via events, der forener kunstnerisk og politisk aktivisme.


Der ligger samtidig en række konkrete forslag fra Forenede Danske El-bilister (FDEL) og CO2 Green Drive, som står bag initiativet, bl.a. om et miljøtilskud til borgere, som investerer i el-biler. Kunstner og aktivist Jacob Fuglsang Mikkelsen står bag CO2 Green Drives mange events i og udenfor Danmark, hvor politisk og kunstnerisk aktivisme forenes i det Mikkelsen betegner som intentionel kunst, hvor aktivismen benyttes som kommentar til den politiske og ideologiske virkelighed og til at mobilisere folkelige bevægelser.


Denne gang er der fokus på elbilen som led i et paradigmeskifte i forholdet til brugen af fossile brændstoffer og olieindustriens geopolitiske og miljømæssige konsekvenser. Den kritik, som torsdagens event rummer, er inspireret af økokritiker og naturfilosof Arne Næss’ pointering af de problematiske strategier, han har kaldt “shallowecology” eller overfladisk/retorisk økologi, som dækker over politiske og industrielle lederes retoriske strategier, som kritiseres for i bedste fald at være uambitiøse. Den retoriske økologi står i modsætning til deep ecology: den gennemgribende økologi, hvor mennesket i stedet for at være primær aktør i økosystemet indgår som en sidestillet part og dermed bevæger sig bort fra det hidtidige niveau for ressource udnyttelse og kortsigtede miljøstrategier.(Politiet der ses i baggrunden kom ud og sagde at vi havde afbrudt et møde med den 1 minut lange performance af medelemmerne i Forenede Danske Elbilister - FDEL)


 Både FDEL og CO2 Green Drive har udtrykt bekymring for de miljømæssige konsekvenser ved at nedprioritere omlægningen til elbiler. Fuglsang Mikkelsen har tidligere i år skabt opmærksomhed omkring området med opnåelsen af en Guinness verdensrekord for den største parade af elbiler foruden en række beslægtede aktiviteter i bl.a. Manilla, St. Petersborg, Hong Kong indenfor de seneste år. Et centralt element i de intentionelle kunstevents er at kunsten her skal have kommunikativ, politisk og folkelig appel og at ambitionen er at tilvejebringe politisk forandring. 

Kunsten skal således, ifølge Mikkelsen, være med til at skabe nye dagsordner og dermed veje til forandring ved at samle mennesker omkring aktuelle globale problemstillinger. 

Dermed er der tale om en form for kunst, som bevæger sig udenfor museernes og kunsthallernes mure og udnytter kunstens potentiale til at blive et aktivt element i diskussionen af demokratiske grundelementer som ansvar, magt og relationen imellem det private og det politiske. Også ved dette event er det fællesskabet og den aktive deltagelse, som forener miljømæssig bevidsthed, kunstneriske strategier og politiske visioner, hvorved grænserne imellem kunstværk og publikum er opløste og alle deltagere bliver skabere af eventen.

Evt. uddybning og individuelle interviews fås ved henvendelse til:

FDEL - Steen Frederiksen: mobil 20 51 70 80 - mail: steen.frederiksen@fdel.dk

Jacob Fuglsang Mikkelsen: mobil 60 85 16 75 - mail: jacob.fuglsang@gmail.com

Text by Ann-Sofie Gremaud


UPDATE 2015!

Siden Elbils aktionen blev holdt den 18. december 2014 og vi fik Skatteudvalget til at være nød til at stoppe deres møde om støtte til elbiler i finansloven, er der sket noget. 

"Skatteudvalget rejser fra den 1.til den 5. marts 2015 til Californien for at studere initiativer der er sat i gang på det grønne område – herunder skatte- og afgiftsincitamenter for grønne teknologier, bl.a. for elbiler. 

Desuden skal udvalget drøfte fremtidsperspektiverne inden for it og innovation, globale virksomhedens sociale ansvar i relation til skatte planlægning og perspektiverne omkring internationalisering/skat.
Der planlægges bl.a. møde med Californiens guvernør Jerry Brown. Desuden mødes delegationen med danske iværksættere i Silicon Valley for at drøfte skattevilkår og erfaringer med at drive virksomhed i Californien og med lokale skatte-, energi- og miljømyndigheder. 
Endvidere besøger delegationen bilproducenten Tesla om fremtidens elbiler og Innovation Center om bl.a. venture capital og skatteforhold."

Se mere på Folketingets webside HER


Thursday, December 11, 2014

COP21 IN PARIS AND 5TH YEAR ANNIVERSARY OF COP15 IN COPENHAGEN

Grøn kunstmanifestation på den Franske Ambassade - COP21 i Paris 2015


Som optakt til klimatopmødet COP21, der finder sted i Paris om et år, og som markering af 5-året for COP15 i København, holdes en grøn kunstmanifestation på Kongens Nytorv. Arrangmentet lanceres ved en reception på den Franske Ambassade fredag d. 12. december kl. 16.00 – 17.30

Den unge danske kunstner Svend Sømod har skabt en lysanimation, som vil blive projiceret fra den Franske Ambassade over på et 3D maleri, der hænger på Metroselskabets hegn på Kongens Nytorv.
Maleriet måler 4 x 4 meter og er malet med farve indeholdende nanoteknologi, der for hver kvadratmeter nedbryder lige så meget NOx som et voksent træ. Maleriet er en 3D- illustration over København med en rute igennem gaderne formet som ”CO2” og installeret med LED lys, der får energi fra solceller monteret øverst på hegnet.Den Franske Ambassade på Kongens Nytorv ligger ved et af byens mest trafikerede lyskryds med en konstant trafik af biler om dagen og mennesker, der skal ud og feste om natten. Kombinationen af et NOx nedbrydende maleri, LED-lys formet som ”CO2” og en hypnotisk videoanimation, der giver puls og bevægelse i decembermørket, vil kunsten helt konkret påvirke byrummet og dets brugere.


Manifestationen er ét ud af en række projekter lavet af CO2 Green Drive i efteråret 2014, hvor der blandt andet også blev sat en Guinness World Record for Flest Elbiler i en Parade over Øresundsbroen.


CO2 Green Drive er et Kunst, Klima og Teknologi projekt der i 2008 blev initieret af Det Danske Kultur Institut. Solcellepanelet er støttet af den danske solcelleproducent Gaia Solar, LED- lyset er sponsoreret af Osram, malingen af Boysen Paints og produktionen af 3D-maleriet af Københavns Kommune - Sharing Copenhagen.

Begivenheden er en oplagt anledning for ambassaden til at gøre opmærksom på vigtigheden af næste års klimatopmøde i Paris. I 2009 var der stort håb om at klimatopmødet i København ville munde ud i afgørende beslutninger. Denne grønne kunstmanifestation vil være med til at skabe nyt håb for, at der i 2015 bliver taget nogle historiske beslutninger i Paris, for at fremme jordens klima.Ved receptionen vil den unge pianist Kristian Marstal opføre to nykomponerede klaverværker:
A Descent into the Maelström og Protocol #1.

Tilmelding per mail og foto-ID nødvendig.