Thursday, December 18, 2014

THERE IS NO PLAN B - COP 21 IN PARIS - COLLABORATION BETWEEN COPENHAGEN AND PARIS HAS BEEN INITIATEDFrankrigs ambassadør i Danmark, François Zimeray lancerede tanken til samarbejde d. 12. december 2014


Der er ingen plan B!
København og Den Franske Ambassade indleder klimasamarbejde med
CO2 Green Drive og danske kunstnere.
Som optakt til klimatopmødet COP21, der finder sted i Paris i december 2015, holdes en grøn kunstmanifestation på Kongens Nytorv. Efter udstillingsperioden på Kgs. Nytorv vil København Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (EL) officielt overrække værket til Paris og give stafetten videre.

2014 ser ud til at slå alle varmerekorder både i Danmark og for kloden samlet set. Det understreger behovet for en ambitiøs klimaaftale på FN’s klimatopmøde COP21 i Paris næste år. For at styrke opmærksomheden om klimaforandringerne og de mange veje til en reduktion af CO2-udledningen har den unge danske kunstner, Svend Sømod, har skabt en lysanimation, som bliver projiceret fra den Franske Ambassade over på et 3D-maleri, der hænger på Metroselskabets hegn på Kongens Nytorv. Maleriet måler 4 x 4 meter og er malet med farve indeholdende nanoteknologi, der for hver kvadratmeter nedbryder lige så meget NOx som et voksent træ. Maleriet er en 3D-illustration over København med en rute igennem gaderne formet som ”CO2” og installeret med LED-lys, der får energi fra solceller monteret øverst på hegnet. Værket kan ses et godt stykke ind i 2015.  


Kombinationen af et NOx nedbrydende maleri, LED-lys formet som ”CO2” og en videoanimation, der giver puls og bevægelse i decembermørket og er med til at påvirke byrummet og dets brugere.


Den Franske Ambassade på Kongens Nytorv ligger ved et af byens mest trafikerede lyskryds og med sin centrale beliggenhed er den således med til at skabe fokus på klimadagsordenen op til klimatopmødet i Paris næste år.Kunstværket er ét ud af en række projekter lavet af CO2 Green Drive i efteråret 2014, hvor der blandt andet også blev sat en Guinness World Record for flest elbiler i en parade over Øresundsbroen. Projektet i samarbejde med Den Franske Ambassade er støttet af den danske solcelleproducent Gaia Solar, LED- lyset er sponsoreret af Osram, malingen af Boysen Paints, og produktionen af 3D-maleriet af Københavns Kommune - Sharing Copenhagen.


På samme måde som vi engang havde håb for COP15 i København, er det nu muligt at have et realistisk håb for COP21 i Paris. Der skulle gå 6 år inden de intentioner, der blev sat i gang i København kan blive en virkelighed i 2015. Ambitiøse beslutninger for fremtiden bliver nødvendige i Paris. der er ikke nogen plan B for vores jord.

For mere information: 

Den Franske Ambassade: Lone Garde – tlf: 33 38 47 07

CO2 Green Drive: Jacob Fuglsang Mikkelsen – tlf: 60 85 16 75


Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef Morten Rixen på tlf: 51 68 06 19


Alle fotografier af David Morrow


Wednesday, December 17, 2014

ELECTRIC CAR ACTION IN COPENHAGEN - PRESS RELEASE IN DANISH

Elbiler bryder tavsheden på Christiansborgs Slotsplads d.18. december kl 13.30

Torsdag d. 18. december kl. 13.00 vil en larmende kunstnerisk happening sætte fokus på den tavshed, som har præget elbilens fremtid i Danmark. Christiansborg Slotsplads er udgangspunkt for eventen, men alle sympatiserende bilister opfordres til at deltage, så kakofonien kan spredes til en landsdækkende protest.

Kunst-, Klima- og Teknologiprojektet CO2 Green Drive, som udsprang af COP 15, kommenterer miljøpolitiske emner via events, der forener kunstnerisk og politisk aktivisme.


Der ligger samtidig en række konkrete forslag fra Forenede Danske El-bilister (FDEL) og CO2 Green Drive, som står bag initiativet, bl.a. om et miljøtilskud til borgere, som investerer i el-biler. Kunstner og aktivist Jacob Fuglsang Mikkelsen står bag CO2 Green Drives mange events i og udenfor Danmark, hvor politisk og kunstnerisk aktivisme forenes i det Mikkelsen betegner som intentionel kunst, hvor aktivismen benyttes som kommentar til den politiske og ideologiske virkelighed og til at mobilisere folkelige bevægelser.


Denne gang er der fokus på elbilen som led i et paradigmeskifte i forholdet til brugen af fossile brændstoffer og olieindustriens geopolitiske og miljømæssige konsekvenser. Den kritik, som torsdagens event rummer, er inspireret af økokritiker og naturfilosof Arne Næss’ pointering af de problematiske strategier, han har kaldt “shallowecology” eller overfladisk/retorisk økologi, som dækker over politiske og industrielle lederes retoriske strategier, som kritiseres for i bedste fald at være uambitiøse. Den retoriske økologi står i modsætning til deep ecology: den gennemgribende økologi, hvor mennesket i stedet for at være primær aktør i økosystemet indgår som en sidestillet part og dermed bevæger sig bort fra det hidtidige niveau for ressource udnyttelse og kortsigtede miljøstrategier.(Politiet der ses i baggrunden kom ud og sagde at vi havde afbrudt et møde med den 1 minut lange performance af medelemmerne i Forenede Danske Elbilister - FDEL)


 Både FDEL og CO2 Green Drive har udtrykt bekymring for de miljømæssige konsekvenser ved at nedprioritere omlægningen til elbiler. Fuglsang Mikkelsen har tidligere i år skabt opmærksomhed omkring området med opnåelsen af en Guinness verdensrekord for den største parade af elbiler foruden en række beslægtede aktiviteter i bl.a. Manilla, St. Petersborg, Hong Kong indenfor de seneste år. Et centralt element i de intentionelle kunstevents er at kunsten her skal have kommunikativ, politisk og folkelig appel og at ambitionen er at tilvejebringe politisk forandring. 

Kunsten skal således, ifølge Mikkelsen, være med til at skabe nye dagsordner og dermed veje til forandring ved at samle mennesker omkring aktuelle globale problemstillinger. 

Dermed er der tale om en form for kunst, som bevæger sig udenfor museernes og kunsthallernes mure og udnytter kunstens potentiale til at blive et aktivt element i diskussionen af demokratiske grundelementer som ansvar, magt og relationen imellem det private og det politiske. Også ved dette event er det fællesskabet og den aktive deltagelse, som forener miljømæssig bevidsthed, kunstneriske strategier og politiske visioner, hvorved grænserne imellem kunstværk og publikum er opløste og alle deltagere bliver skabere af eventen.

Evt. uddybning og individuelle interviews fås ved henvendelse til:

FDEL - Steen Frederiksen: mobil 20 51 70 80 - mail: steen.frederiksen@fdel.dk

Jacob Fuglsang Mikkelsen: mobil 60 85 16 75 - mail: jacob.fuglsang@gmail.com

Text by Ann-Sofie Gremaud


UPDATE 2015!

Siden Elbils aktionen blev holdt den 18. december 2014 og vi fik Skatteudvalget til at være nød til at stoppe deres møde om støtte til elbiler i finansloven, er der sket noget. 

"Skatteudvalget rejser fra den 1.til den 5. marts 2015 til Californien for at studere initiativer der er sat i gang på det grønne område – herunder skatte- og afgiftsincitamenter for grønne teknologier, bl.a. for elbiler. 

Desuden skal udvalget drøfte fremtidsperspektiverne inden for it og innovation, globale virksomhedens sociale ansvar i relation til skatte planlægning og perspektiverne omkring internationalisering/skat.
Der planlægges bl.a. møde med Californiens guvernør Jerry Brown. Desuden mødes delegationen med danske iværksættere i Silicon Valley for at drøfte skattevilkår og erfaringer med at drive virksomhed i Californien og med lokale skatte-, energi- og miljømyndigheder. 
Endvidere besøger delegationen bilproducenten Tesla om fremtidens elbiler og Innovation Center om bl.a. venture capital og skatteforhold."

Se mere på Folketingets webside HER


Thursday, December 11, 2014

COP21 IN PARIS AND 5TH YEAR ANNIVERSARY OF COP15 IN COPENHAGEN

Grøn kunstmanifestation på den Franske Ambassade - COP21 i Paris 2015


Som optakt til klimatopmødet COP21, der finder sted i Paris om et år, og som markering af 5-året for COP15 i København, holdes en grøn kunstmanifestation på Kongens Nytorv. Arrangmentet lanceres ved en reception på den Franske Ambassade fredag d. 12. december kl. 16.00 – 17.30

Den unge danske kunstner Svend Sømod har skabt en lysanimation, som vil blive projiceret fra den Franske Ambassade over på et 3D maleri, der hænger på Metroselskabets hegn på Kongens Nytorv.
Maleriet måler 4 x 4 meter og er malet med farve indeholdende nanoteknologi, der for hver kvadratmeter nedbryder lige så meget NOx som et voksent træ. Maleriet er en 3D- illustration over København med en rute igennem gaderne formet som ”CO2” og installeret med LED lys, der får energi fra solceller monteret øverst på hegnet.Den Franske Ambassade på Kongens Nytorv ligger ved et af byens mest trafikerede lyskryds med en konstant trafik af biler om dagen og mennesker, der skal ud og feste om natten. Kombinationen af et NOx nedbrydende maleri, LED-lys formet som ”CO2” og en hypnotisk videoanimation, der giver puls og bevægelse i decembermørket, vil kunsten helt konkret påvirke byrummet og dets brugere.


Manifestationen er ét ud af en række projekter lavet af CO2 Green Drive i efteråret 2014, hvor der blandt andet også blev sat en Guinness World Record for Flest Elbiler i en Parade over Øresundsbroen.


CO2 Green Drive er et Kunst, Klima og Teknologi projekt der i 2008 blev initieret af Det Danske Kultur Institut. Solcellepanelet er støttet af den danske solcelleproducent Gaia Solar, LED- lyset er sponsoreret af Osram, malingen af Boysen Paints og produktionen af 3D-maleriet af Københavns Kommune - Sharing Copenhagen.

Begivenheden er en oplagt anledning for ambassaden til at gøre opmærksom på vigtigheden af næste års klimatopmøde i Paris. I 2009 var der stort håb om at klimatopmødet i København ville munde ud i afgørende beslutninger. Denne grønne kunstmanifestation vil være med til at skabe nyt håb for, at der i 2015 bliver taget nogle historiske beslutninger i Paris, for at fremme jordens klima.Ved receptionen vil den unge pianist Kristian Marstal opføre to nykomponerede klaverværker:
A Descent into the Maelström og Protocol #1.

Tilmelding per mail og foto-ID nødvendig. 

Tuesday, October 28, 2014

THE 3D CO2 PAINTING SCULPTURE AT KONGENS NYTORV


On October 10th in connection with Copenhagen Night of Culture, an Award Show to hand over the official Guinness World Record Certificates done on September 25th, was held on Kongens Nytorv in the centre of Copenhagen. Other than the Award show, it was also the opening/revealing of the 3D CO2 Painting. The painting is the 3D illustration of the CO2 route through Copenhagen that was done in 2009 in connection to COP15. The following images are from the building of the artwork and from the Award Show. The above video is made by Adam & Benjamin of Hovedløs


The artwork was produced in collaboration with Christian Riis (above) of Grounded Craftwork on the Islands Brygge District of Copenhagen.


Glue Spirals was done to connect the different layers of plywood. The Glue was supplied by Dana Lim.


It was a great puzzle to connect the many layers and road layers


Lasse Daugaard Bentzen assisted in the production


Familiar shapes showed up


Shapes seen in other cities skylines


The white primer supplied by Danish company Beck & Jørgensen


The White and Grey KNOxOUT paint was supplied by Boysen Paints in the Philippines


The Grey layer was rolled on top of the first layer of WhiteThe ORANGE CO2 route painted into the Copenhagen Street landscape


Jacob Hartmann from Sharing Copenhagen gave a helping hand


The 16 square meters was added, one by one. In above image Jesper Fuglsang Mikkelsen in the brown leather jacket, while his son Adam Benjamin is up on the ladder filming the process.


The Copenhagen Night of Culture fell upon Kongens Nyorv (The Kings New Square)


To lighten up the wall, a Tesla Model S from Carl Nielsen, a BMW i3 and several electric scooters and MC's from EV Scandinavia used their electric headlights.


The Hollywood Actress and Producer Kristina Korsholm hosted the Award Show


Sten Jauer of LAND Design Lab, who designed the logo for the Electric Bridge - Guinness World Record event also came by the event.


The Electric Bridge Banner was also up for a weekend after the opening.


Will Gurley (above) who is the mastermind behind the design of the map over Copenhagen. He also created ther files, to be transferred into a digital form that can be turned into instructions for the laser cutter to cut out the city from the plywood.


Aligned


Night - LED Light lit up by solar Power from Gaia Solar


The Information Sign supplied by Cotter, who also helped laser cut out the shapes in the plywood.


To read the text, click the image to enlarge


Close up of KNOxOUT


Close Up 2


Above the whole line up of THANKS TO the collaborating partners. Click on image to enlarge.

Many Thanks also to Mimi Larsson from METRO and her Byens Hegn Team and We Do Agency 


Sunday, October 5, 2014

OFFICIALLY AMAZING - LARGEST PARADE OF ELECTRIC CARS - NEW GUINNESS WORLD RECORD


The Guinness Word Record attempt held on September 21st 2014 has been officially recognized!
KPMG found 160 Electric Cars that was part of the parade, to live up to the rules set for the record.The Video


The above photo by John Krøll shows the parade as it enters Peberholmen as part of Øresund Bridge.


The above banner was displayed as part of the event.


On that very same day in New York City, the People's Climate March took place. The above spread is from the newspaper called "Planet News" that was distributed during the march, by the people behind Center for Planetary Culture. If you click on the above image you can read more about CO2 Green Drive, under the image of the Electric DeLorean and Intentional Art headline.The above video about Cool Construction/Byens Hegn that is a Copenhagen Urban Street Art Initiative.


On October 10th 2014, there will be an Awards Ceremony on Kongens Nytorv in Copenhagen. It happens to be on the same day as Copenhagen's "Night of Culture", where many thousand people roam the streets to engulf themselves in Culture. The above image is the artwork created by Will Gurley and Jacob Fuglsang Mikkelsen, and will be created in collaboration with Svend Sømod, Lasse Bentzen, Anna Vibe and Christian Rømer Riis of Grounded Craft Work. The Award Show will be hosted by Hollywood actress and Film Producer Kristina Korsholm and Sharing Copenhagen's own Jacob Hartmann.


The CO2 symbol was initially created by nearly 100 Electric Cars for the first CO2 E - Race/CO2 Green Drive Performance in connection to COP15 in 2009. In above image you can see the CO2 GPS tag that was shown LIVE on the Globe on Rådhuspladsen. More HERE.


The 3D CO2 painting will be placed in the above spot, where the event will also be held.
The colors of the KNOxOUT Paint that will be used for the artwork is "A Breeze of Grey" and "Purifying White". The painting is 4 x 4 meters and according to the producers of the paint, it will be equal to planting 16 threes. See more in below video.See the above paint LIVE and Come and Join the event!

More about the Facebook event page HERE

UPDATE! 


Will Gurley in front of the 3D CO2 Painting


The CO2 3D painting next to The Electric Bridge Banner 

See how it all went down HERE!