Wednesday, December 17, 2014

ELECTRIC CAR ACTION IN COPENHAGEN - PRESS RELEASE IN DANISH

Elbiler bryder tavsheden på Christiansborgs Slotsplads d.18. december kl 13.30

Torsdag d. 18. december kl. 13.00 vil en larmende kunstnerisk happening sætte fokus på den tavshed, som har præget elbilens fremtid i Danmark. Christiansborg Slotsplads er udgangspunkt for eventen, men alle sympatiserende bilister opfordres til at deltage, så kakofonien kan spredes til en landsdækkende protest.

Kunst-, Klima- og Teknologiprojektet CO2 Green Drive, som udsprang af COP 15, kommenterer miljøpolitiske emner via events, der forener kunstnerisk og politisk aktivisme.


Der ligger samtidig en række konkrete forslag fra Forenede Danske El-bilister (FDEL) og CO2 Green Drive, som står bag initiativet, bl.a. om et miljøtilskud til borgere, som investerer i el-biler. Kunstner og aktivist Jacob Fuglsang Mikkelsen står bag CO2 Green Drives mange events i og udenfor Danmark, hvor politisk og kunstnerisk aktivisme forenes i det Mikkelsen betegner som intentionel kunst, hvor aktivismen benyttes som kommentar til den politiske og ideologiske virkelighed og til at mobilisere folkelige bevægelser.


Denne gang er der fokus på elbilen som led i et paradigmeskifte i forholdet til brugen af fossile brændstoffer og olieindustriens geopolitiske og miljømæssige konsekvenser. Den kritik, som torsdagens event rummer, er inspireret af økokritiker og naturfilosof Arne Næss’ pointering af de problematiske strategier, han har kaldt “shallowecology” eller overfladisk/retorisk økologi, som dækker over politiske og industrielle lederes retoriske strategier, som kritiseres for i bedste fald at være uambitiøse. Den retoriske økologi står i modsætning til deep ecology: den gennemgribende økologi, hvor mennesket i stedet for at være primær aktør i økosystemet indgår som en sidestillet part og dermed bevæger sig bort fra det hidtidige niveau for ressource udnyttelse og kortsigtede miljøstrategier.(Politiet der ses i baggrunden kom ud og sagde at vi havde afbrudt et møde med den 1 minut lange performance af medelemmerne i Forenede Danske Elbilister - FDEL)


 Både FDEL og CO2 Green Drive har udtrykt bekymring for de miljømæssige konsekvenser ved at nedprioritere omlægningen til elbiler. Fuglsang Mikkelsen har tidligere i år skabt opmærksomhed omkring området med opnåelsen af en Guinness verdensrekord for den største parade af elbiler foruden en række beslægtede aktiviteter i bl.a. Manilla, St. Petersborg, Hong Kong indenfor de seneste år. Et centralt element i de intentionelle kunstevents er at kunsten her skal have kommunikativ, politisk og folkelig appel og at ambitionen er at tilvejebringe politisk forandring. 

Kunsten skal således, ifølge Mikkelsen, være med til at skabe nye dagsordner og dermed veje til forandring ved at samle mennesker omkring aktuelle globale problemstillinger. 

Dermed er der tale om en form for kunst, som bevæger sig udenfor museernes og kunsthallernes mure og udnytter kunstens potentiale til at blive et aktivt element i diskussionen af demokratiske grundelementer som ansvar, magt og relationen imellem det private og det politiske. Også ved dette event er det fællesskabet og den aktive deltagelse, som forener miljømæssig bevidsthed, kunstneriske strategier og politiske visioner, hvorved grænserne imellem kunstværk og publikum er opløste og alle deltagere bliver skabere af eventen.

Evt. uddybning og individuelle interviews fås ved henvendelse til:

FDEL - Steen Frederiksen: mobil 20 51 70 80 - mail: steen.frederiksen@fdel.dk

Jacob Fuglsang Mikkelsen: mobil 60 85 16 75 - mail: jacob.fuglsang@gmail.com

Text by Ann-Sofie Gremaud


UPDATE 2015!

Siden Elbils aktionen blev holdt den 18. december 2014 og vi fik Skatteudvalget til at være nød til at stoppe deres møde om støtte til elbiler i finansloven, er der sket noget. 

"Skatteudvalget rejser fra den 1.til den 5. marts 2015 til Californien for at studere initiativer der er sat i gang på det grønne område – herunder skatte- og afgiftsincitamenter for grønne teknologier, bl.a. for elbiler. 

Desuden skal udvalget drøfte fremtidsperspektiverne inden for it og innovation, globale virksomhedens sociale ansvar i relation til skatte planlægning og perspektiverne omkring internationalisering/skat.
Der planlægges bl.a. møde med Californiens guvernør Jerry Brown. Desuden mødes delegationen med danske iværksættere i Silicon Valley for at drøfte skattevilkår og erfaringer med at drive virksomhed i Californien og med lokale skatte-, energi- og miljømyndigheder. 
Endvidere besøger delegationen bilproducenten Tesla om fremtidens elbiler og Innovation Center om bl.a. venture capital og skatteforhold."

Se mere på Folketingets webside HER


No comments: